POLTYKA PRYWATNOŚCI

 1. Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO

Przepisy te nakładają na nas obowiązek poinformowania Państwa o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

 

 1. Administratorem Państwa danych jest Firma „WOLTOM” Tomasz Wołoch z siedzibą przy ul. Czarny Potok 28, 33-380 Krynica-Zdrój, Recepcja@hotelpegaz.eu

 

 1. W celu ochrony Państwa danych administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony osób, których dane dotyczą .  

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są  w celu :
 • dokonania rezerwacji (w tym zakresie wymagane są  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu )
 • umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z realizacją usługi .
 • realizacji transakcji
 • zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora
 • realizację wszystkich usług świadczonych na terenie hotelu
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa
 • przesyłania ofert handlowych i marketingowych w przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 • podanie Państwa  danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do dokonania rezerwacji usług, zameldowania w hotelu, realizacji usług świadczonych na terenie hotelu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące usług świadczonych przez Administratora.

Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji , zameldowanie w hotelu oraz świadczenie dodatkowych usług oferowanych przez hotel.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do firm z którymi współpracujemy
 • kancelarii prawnych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • firm informatycznych dostarczającym oprogramowanie oraz świadczącym usługi informatyczne
 • firmy ochroniarskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa

 

 1. Państwa  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy  lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności , okres niezbędny wynikający z przepisów prawa a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego

 

 1. Informujemy, że mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskaniu informacji dotyczącej występowania Państwa danych w zbiorach Administratora ,celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze. Stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze. Źródle pozyskania danych. Udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane

 

Hotel PEGAZ ****

ul. Czarny Potok 28 | 33-380 Krynica-Zdrój
TEL: +48 18 477 76 40 - 44
TEL: + 48 502 091 514
Firma WOLTOM Tomasz Wołoch, 42-350 Koziegłowy, ul. Targowa 26
Nr rachunku bankowego: PKO BP 31 1020 1664 0000 3102 0658 8380